speaker-photo

החלמהולדת / פגישת הכרת תודה

אס-איי - מפגש יום הולדת שבו כולנו מציגים את עצמנו וחוגגים את הפיכחון שלנו.

אס-אנון - מפגש הכרת תודה שבו כולנו מתכנסים ומשתפים הכרת תודה

21.00 - 23.00 החלמהולדת - פגישת הכרת תודה

יום שני ינואר 6

החלמהולדת / פגישת הכרת תודה

התכנסו עם החברותא ועם חגיגת יום הולדת מסורתית של אס-איי.

מפגש הכרת תודה שבו כולנו מתכנסים וחולקים הכרת תודה של אס-אנון